Stadsbyggnadsstrategi

    ICA Fastigheters stadsbyggnadsstrategi

    STADEN FÖDDES I EN KORSVÄG där varor, tjänster och idéer utbyttes. En marknadsplats är en stad i miniatyr. Historiskt skedde handeln på stortorget innan industrialismens intåg. ICA har varit med sedan 1917 som ett nav i samhället. Vi har både haft en stark lokal förankring och drivit utvecklingen framåt. Vi vet att handeln bygger staden och staden bygger handeln. Hur möter vi framtidens utmaningar har alltid varit en fokusfråga för oss. Vår vision är att skapa attraktiva hållbara platser där människor lever bor och verkar.

    HÅLLBARHET ÄR EN central del av stadsutveckling och byggande. Det vi byggeridag kommer att stå i många år, i många fall flera hundra år och påverka tusentalsmänniskors liv och hälsa. För ICA är hälsa en grundläggande utgångspunkt. Om hälsa är målet så är hållbarheten medlet. En social, ekonomiskt och miljömässighållbarhet leder till ökad hälsa och välbefi nnande hos människor i staden.


    SOM ETT VERKTYG för att skapa attraktiva stadsmiljöer har vi på ICA Fastigheter utvecklat en Stadsbyggnadsstrategi. Vår kunskap bygger på att det inte är fastigheterna i sig som är viktiga, utan livet runtomkring!