Nu skapas staden

    Nobelpristagare sätter namn på Brunnshög

    Nu när stadsdelen Brunnshög växer fram allt mer sätts nu namn på gator, kvarter, parker och platser. Området präglas av kunskap på hög nivå, genom så väl befintliga anläggningar som finns på platsen idag som det framtida tänkta ”Kunskapsstråket”. Den vetenskapliga prägeln har därför fått namnge gator, kvarter och platser, inspirerade av nobelpristagare, upptäckter och innovationer.

    En del gamla namn som funnits i området får vara kvar. Vilken vetenskapsman/-kvinna kommer finnas nära ICA Fastigheters kvarter vet vi ännu inte, kan vi hoppas på någon framstående innovatör inom råvaror och livsmedel?